کودکان

با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهۀ آغاز هزاره سوم یعنی سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ به عنوان دهه جهانی فرهنگ صلح و نفی خشونت علیه کودکان نام گذاری شد.

تصویب این بیانیه به تنهایی کافی بود تا سازمان های مختلف غیر دولتی(مردم نهاد) در قالب NGOها از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را با شعار انتقال فرهنگ صلح به محیط خانواده ها و فضاهای آموزشی و جامعه بکشانند که وقوع این امر، آغازی بر نفوذ روش شناسی غربی آموزش و پرورش کودکان در قالب پروژۀ مونته سوری و مُهر پایانی بر محتوای غنی ایرانی اسلامی در امر تعلیم و تربیت کودکان ایرانی است.
منبع: یاسوج۲۴ – زینب ح

منبع اصلی مطلب : گروه مطالعاتی پژوهشی تحلیلی کودک و رسانه
برچسب ها : کودکان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : مونته سوری، سنگ بنای نفوذ تشکیلات فراماسونری در حیطۀ آموزش کودکان ایران